TIN TỨC
 
Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 16/12/2014
Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 16.12.2014
Nông dân Ấn Độ thúc giục chính phủ tăng thuế nhập khẩu cao su
Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 16.12.2014
Cao su Lộc Ninh đạt kỷ lục sản lượng chế biến, cao su Bình Long vượt kế hoạch 1.600 tấn
Thăm bà mẹ VN anh hùng tại xã Tân Lâm
DANH MỤC
Các đơn vị thành viên
Dự án đầu tư
Sản phẩm
Thị trường
Quan Hệ Cổ đông
Tuyển dụng

Thông tin cần biết

 
 
TC
 
Khớp lệnh
 
Giá
KL
 
+/-
Trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 748573
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ
Thông tin chi tiết

Cao su Lộc Ninh đạt kỷ lục sản lượng chế biến, cao su Bình Long vượt kế hoạch 1.600 tấn   (16/12/2014)

BP - * Theo số liệu Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh công bố trong ngày mừng công 10-12, đến ngày 5-12, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao, đạt sản lượng khai thác 12.007 tấn mủ, về trước kế hoạch 26 ngày; ước sản lượng thực hiện năm 2014 vượt 11,5%.

Ước tổng sản lượng chế biến của công ty năm 2014 đạt 22.900 tấn. Đây cũng là mức sản lượng chế biến cao nhất từ trước đến nay của công ty, mủ thu mua 9.000 tấn và gia công 500 tấn. Năm 2014 cao su Lộc Ninh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu tập đoàn về mủ thu mua, góp phần hỗ trợ cho cao su tư nhân trong hoàn cảnh giá mủ giảm thấp nhất kể từ năm 2009.

Đến ngày 5-12, toàn công ty đã có 100% tập thể và 85% công nhân cạo mủ đạt và vượt sản lượng, trong đó 1.700 công nhân khai thác vượt sản lượng trên 5% (chiếm 66%). Công đoàn công ty đã trích quỹ khen thưởng trong đợt thi đua nước rút là 500 triệu đồng. Trong hoàn cảnh khó khăn, cao su Lộc Ninh đã chuyển một số diện tích vườn cây nhóm 1 từ cạo D3 sang D4 nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập. Nhờ đó, thu nhập bình quân ước đạt 6 triệu đồng/người/tháng (chưa tính thưởng cuối năm), bằng 90% lương của năm 2013.

* Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tổ chức mừng công hoàn thành kế hoạch khai thác mủ năm 2014.

Năm 2014, công ty quản lý, chăm sóc và khai thác 10.096  ha cao su kinh doanh, kế hoạch tập đoàn giao 18.600 tấn mủ. Công ty hoàn thành kế hoạch ngày 9-12 (trước 22 ngày) với sản lượng 18.620 tấn. Cao su Bình Long là một trong những đơn vị dẫn đầu tập đoàn về tiến độ thực hiện sản lượng. Dự kiến đến cuối năm, công ty sẽ khai thác khoảng 20.200 tấn mủ, đạt 108,6% kế hoạch, vượt 1.600 tấn. Năng suất vườn cây khai thác đạt 2,014 tấn/ha.

Tại lễ mừng công, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bằng khen kèm tiền thưởng 150 triệu đồng, Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bằng khen kèm tiền thưởng 35 triệu đồng cho công ty. 77 tập thể nông trường, đội, tổ về trước kế hoạch được tập đoàn tặng bằng khen. Công ty khen thưởng tập thể, cá nhân với tổng số tiền 264 triệu đồng.

P.Thảo - NG.Bảo (baobinhphuoc.com.vn)
 
+ Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 16/12/2014 ( 17/12/2014 )
+ Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 16.12.2014 ( 17/12/2014 )
+ Nông dân Ấn Độ thúc giục chính phủ tăng thuế nhập khẩu cao su ( 16/12/2014 )
+ Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 16.12.2014 ( 16/12/2014 )
+ Cao su Lộc Ninh đạt kỷ lục sản lượng chế biến, cao su Bình Long vượt kế hoạch 1.600 tấn ( 16/12/2014 )
+ Thăm bà mẹ VN anh hùng tại xã Tân Lâm ( 16/12/2014 )
+ Quyết định 1697/QĐ-UBND ( 06/09/2012 )
may chiller  may lam lanh nuoc  may say khi